انبار

 

انباردار: آقای محمد امینی

 

تلفن:۳۷۹۲۳۱۵۱

 

شرح وظایف

 

 

- تطبيق كالاهاي خريداري وتحويل شده به انبار با نمونه اصلي آنها

 

- رسيدگي موجودي انباروصورت برداري ازكالاهاي موجود درانباردرفواصل معين ومطلع ساختن كارپردازجهت تجديد سفارش

 

- ثبت كالاهاي تحويلي و دريافتي دركارتهاي انبار و نظارت در ورود وخروج لوازم و اجناس وكالاها وهمچنين امضاي كليه اسناد مربوط

 

- نظارت برتمامي فعاليتها واجراي كامل مقررات مالي و انبارداري در انبارهاي تحت سرپرستي  وارايه راهنماييهاي لازم به كاركنان تحت نظارت

 

خیابان هزارجریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -دانشکده تغذیه وعلوم غذایی

تلفن مستقیم دانشکده ۳۶۶۸۸۴۸۷

فاکس۳۶۶۸۱۳۷۸

آدرس پست الکترونیکی دانشکدهpr_nutr@mui.ac.ir

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.

ورود کاربر

جمعه, ۴ اسفند, ۱۳۹۶