بخشهای کتابخانه

 

بخش هاي كتابخانه شامل

 

۱ - امانت

 

۲- فهرست نویسی و نمایه سازی

 

۳-  مرجع

 

۴- پایان نامه ها 

 

۵-طرح های پژوهشی

 

خیابان هزارجریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -دانشکده تغذیه وعلوم غذایی

تلفن مستقیم دانشکده ۳۶۶۸۸۴۸۷

فاکس۳۶۶۸۱۳۷۸

آدرس پست الکترونیکی دانشکدهpr_nutr@mui.ac.ir

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.

ورود کاربر

جمعه, ۴ اسفند, ۱۳۹۶