جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدخانم پریسا موسویان

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سیده پریسا موسویان با عنوان "طراحی و ارزیابی روایی و پایایی پرسشنامه امنیت تغذیه ای مخصوص ایران "با راهنمایی خانم دکتر لیلا آزادبخت روز یکشنبه پانزدهم مرداد برگزار می گردد.

 

خیابان هزارجریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -دانشکده تغذیه وعلوم غذایی

تلفن مستقیم دانشکده ۳۶۶۸۸۴۸۷

فاکس۳۶۶۸۱۳۷۸

آدرس پست الکترونیکی دانشکدهpr_nutr@mui.ac.ir

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.

ورود کاربر

يكشنبه, ۱ بهمن, ۱۳۹۶