راه انداری اتوماسیون دیدگاه

 اتوماسیون اداری دیدگاه در بیمارستان امام خمینی (ره ) فلاورجان و همچنین بیمارستان بهنیا شهرستان تیران وکرون و نیز شبکه بهداشت ودرمان شهرستان چادگان راه اندازی ومورد بهره برداری قرارگرفت .

 

خیابان هزارجریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -دانشکده تغذیه وعلوم غذایی

تلفن مستقیم دانشکده ۳۶۶۸۸۴۸۷

فاکس۳۶۶۸۱۳۷۸

آدرس پست الکترونیکی دانشکدهpr_nutr@mui.ac.ir

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.

ورود کاربر

يكشنبه, ۱ بهمن, ۱۳۹۶