راه انداری اتوماسیون دیدگاه

اتوماسیون اداری دیدگاه در شبکه بهداشت ودرمان شهرستان سمیرم و خوروبیابانک و لنجان و همچنین بیمارستان سیدالشهدا(ع ) سمیرم و مدیریت گزینش دانشگاه راه اندازی گردید .

 

خیابان هزارجریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -دانشکده تغذیه وعلوم غذایی

تلفن مستقیم دانشکده ۳۶۶۸۸۴۸۷

فاکس۳۶۶۸۱۳۷۸

آدرس پست الکترونیکی دانشکدهpr_nutr@mui.ac.ir

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.

ورود کاربر

يكشنبه, ۱ بهمن, ۱۳۹۶