راه اندازی اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری دیدگاه در مرکز بهداشت و درمان شهرستان فریدن و خوانسار و تیران وکرون و همچنین بیمارستان فاطمیه خوانسار و شهید رجایی فریدن راه اندازی ومورد استفاده قرار گرفت.

 

خیابان هزارجریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -دانشکده تغذیه وعلوم غذایی

تلفن مستقیم دانشکده ۳۶۶۸۸۴۸۷

فاکس۳۶۶۸۱۳۷۸

آدرس پست الکترونیکی دانشکدهpr_nutr@mui.ac.ir

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.

ورود کاربر

يكشنبه, ۱ بهمن, ۱۳۹۶