سامانه پیشینه پژوهش

به آگاهی می رساند سامانه پیشینه پژوهش با هدف پیش گیری از انجام پژوهش تکراری ، به نشانی :http://plshinch.irandoc.ac.ir     آماده ارائه خدمت است .

 

خیابان هزارجریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -دانشکده تغذیه وعلوم غذایی

تلفن مستقیم دانشکده ۳۶۶۸۸۴۸۷

فاکس۳۶۶۸۱۳۷۸

آدرس پست الکترونیکی دانشکدهpr_nutr@mui.ac.ir

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.

ورود کاربر

يكشنبه, ۱ بهمن, ۱۳۹۶