شرایط امانت

اين بخش شنبه تا چهارشنبه از ۷:۳۰تا ۱۶با یک نیروبه طور يكسره پاسخگوي نياز مراجعه كنندگان مي باشد.

مجموعه كتب كتابخانه به صورت قفسه باز ارائه مي شود. امانت کتاب ها به صورت رايانه اي و

با استفاده از نرم افزار کتابخانه اي "پارس آذرخش" مي باشد.

وظیفه  بخش امانت سرويس دهي و کمک به مراجعين در زمينه جستجو و پيدا کردن منابع مورد نظر

 مي باشد . تعداد کل منابع در ۸۳۸ عنوان و۱۱۰۰نسخه می باشد

که از این تعداد فارسی۶۷۱ نسخه ،لاتین ۱۹۴ نسخه ،اهدایی  ۱۶۸ نسخه می باشد .

 

شرایط و مدت امانت:

 

تعداد كتابهایی كه افراد می‌توانند در یك زمان به امانت بگیرند و مدت امانت به شرح زیر می‌باشد:

    اعضاء هیئت علمی و آموزشی ۷ جلد به مدت ۱۵ روز و در صورت امکان تا ۲ بار قابل تمدید است.(بازنشستگان ۳ جلد به مدت۱۵ روز)

    دانشجویان دكترا و كارشناسی ارشد۷ جلد به مدت ۱۵روز و در صورت امکان تا ۲ بار قابل تمدید است.

    دانشجویان كارشناسی ۵ جلد به مدت ۱۵ روز و در صورت امکان تا ۲ بار قابل تمدید است.

     كاركنان دانشكده ۳ جلد به مدت ۱۵ روز و در صورت امکان تا ۲ بار قابل تمدید است. (بازنشستگان ۲ جلد به مدت ۱۵روز.

 

شرایط امانت کتب مرجع:

 

۱-       كتب جديد ۲روز.

۲-       فرهنگها بصورت ساعتي امانت داده مي شوند .

كتب پراستفاده فقط به مدت چندساعتداده میشود( امانت سالنی)

 

خیابان هزارجریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -دانشکده تغذیه وعلوم غذایی

تلفن مستقیم دانشکده ۳۶۶۸۸۴۸۷

فاکس۳۶۶۸۱۳۷۸

آدرس پست الکترونیکی دانشکدهpr_nutr@mui.ac.ir

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
يكشنبه, ۳ تير, ۱۳۹۷