فراخوان جذب تعهدات آموزشی

فراخوان جذب متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی در گروه های آموزشی ومراکز تحقیقاتی درسایت معاونت آموزشی این دانشگاه به آدرس edu-mui.ac.ir قرار گرفته است.

 

خیابان هزارجریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -دانشکده تغذیه وعلوم غذایی

تلفن مستقیم دانشکده ۳۶۶۸۸۴۸۷

فاکس۳۶۶۸۱۳۷۸

آدرس پست الکترونیکی دانشکدهpr_nutr@mui.ac.ir

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.

ورود کاربر

يكشنبه, ۱ بهمن, ۱۳۹۶