مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف کنفرانسی تحت عنوان اولین کنفرانس کارآفرینی با رویکرد الزمات دانشگاه کارآفرین در تاریخ ۷و۸ آذرماه سال جاری برگزار می نماید.

 

خیابان هزارجریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -دانشکده تغذیه وعلوم غذایی

تلفن مستقیم دانشکده ۳۶۶۸۸۴۸۷

فاکس۳۶۶۸۱۳۷۸

آدرس پست الکترونیکی دانشکدهpr_nutr@mui.ac.ir

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.

ورود کاربر

يكشنبه, ۱ بهمن, ۱۳۹۶