مسئول دفتر دانشکده

 

مسئول دفتردانشکده: محمد امینی

 

تلفن:۳۷۹۲۳۱۵۱

 

شرح وظایف

 

تنظيم فهرست متقاضيان ملاقات باسرپرست مربوط و تعيين ساعات ملاقات براي آنها

تنظيم اوقات جلسات و كميسيونها دفتر ریاست و مطلع ساختن مقامات يا شركت كنندگان درجلسه

- پاسخگويي به مراجعين و راهنماي  آنها و فراهم آوردن امكانات انجام درخواستهاي متقاضيان

- پيگيري امور ارجاعي ازسوي سرپرست و ارائه گزارش لازم به ايشان

- تهيه گزارش لازم درزمينه فعاليتهاي حوزه مربوط و ارائه آن به سرپرست

- خلاصه نمودن گزارشهاي واصله وارائه آن براي مطالعه سرپرست مربوط

- آماده كردن سوابق وپرونده هاي مربوط به  كميسيونها و جلسات وسمينارهابراي اطلاع و مطالعه سرپرست

- پيگيري ابلاغ دستورات صادره سرپرست مربوطه برحسب خطمشي تعيين شده درصورت لزوم

- نگهداري وبايگانی پرونده ها،اوراق،نامه ها،گزارشها و سايراسناد و مدارك واحد مربوط

- دريافت نامه ها،پرونده ها و سايرمكاتبات کارتابل اداری وثبت خلاصه مشخصات وجريان آنها در دفاتر  مربوط

- تفكيک وتوزيع نامه ها،گزارشها ومكاتبات ازطريق کارتابل اتوماسیون

- استفاده  ازنرم افزارهاي پردازش متن،دريافت وارسال نامه ها يا الكترونيكي،فاکس

 

خیابان هزارجریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -دانشکده تغذیه وعلوم غذایی

تلفن مستقیم دانشکده ۳۶۶۸۸۴۸۷

فاکس۳۶۶۸۱۳۷۸

آدرس پست الکترونیکی دانشکدهpr_nutr@mui.ac.ir

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
چهارشنبه, ۲۸ آذر, ۱۳۹۷