مسئول واحد IT

 

مسئول واحد کامپیوتر دانشکده : مهندس شیوا پوستی

 

تحصیلات :

 

کارشناسی :مهندسی کامپیوتر (گرایش نرم افزار )

کارشناسی ارشد: مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش تولید و طراحی نرم افزار)
 

 

تلفن :۳۷۹۲۳۱۵۵

 

فاکس :۳۶۶۸۱۳۷۸

 

پست الکترونیکی :shpousty@yahoo.com

 

خیابان هزارجریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -دانشکده تغذیه وعلوم غذایی

تلفن مستقیم دانشکده ۳۶۶۸۸۴۸۷

فاکس۳۶۶۸۱۳۷۸

آدرس پست الکترونیکی دانشکدهpr_nutr@mui.ac.ir

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.

ورود کاربر

جمعه, ۴ اسفند, ۱۳۹۶