معاونت دانشجویی وفرهنگی

 

معاون فرهنگی ودانشجویی :دکترمریم میرلوحی

 

 

    دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی  

    مدیر گروه علوم و صنایع غذایی

    دانشکده تغذیه و علوم غذایی 

    دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  

    تلفن:۳۷۹۲۳۱۶۹

    فکس:۶۶۸۲۵۰۹

    ایمیل:m_mirlohi@hlth.mui.ac.ir

 

                         

 

 

                                                  
 

 

خیابان هزارجریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -دانشکده تغذیه وعلوم غذایی

تلفن مستقیم دانشکده ۳۶۶۸۸۴۸۷

فاکس۳۶۶۸۱۳۷۸

آدرس پست الکترونیکی دانشکدهpr_nutr@mui.ac.ir

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.

ورود کاربر

يكشنبه, ۱ بهمن, ۱۳۹۶