همکاران

 

نام و نام خانوادگی:  ناهید معظم

سمت: کارشناس پژوهشی                                         

            رابط انتشارات

            رابط روابط بین الملل

            رابط منابع علمی

تلفن:    ۰۳۱۳۷۹۲۳۱۶۴

آدرس ایمیل:  researchmanager@nutr.mui.ac.ir

نام و نام خانوادگی:  پروین زیلابی

سمت: کارشناس کتابداری

تلفن: ۰۳۱۳۷۹۲۳۱۸۰

آدرس ايميل: zilabi2010@gmail.com

 

خیابان هزارجریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -دانشکده تغذیه وعلوم غذایی

تلفن مستقیم دانشکده ۳۶۶۸۸۴۸۷

فاکس۳۶۶۸۱۳۷۸

آدرس پست الکترونیکی دانشکدهpr_nutr@mui.ac.ir

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.

ورود کاربر

جمعه, ۴ اسفند, ۱۳۹۶