پایان نامه در حال اجرا

 

 پایان نامه های در حال اجرا

 

ارتباط الگوهاي غذايي با اختلالات فوقانی دستگاه گوارش در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. شماره طرح :۳۹۲۵۹۴مجری اول: مهدیه خدارحمی ، استاد راهنما: دکتر لیلا آزادبخت ؛ مقطع: کارشناسی ارشد؛ رشته: علوم تغذیه ؛ تاریخ تصویب: ۲/۱۱/۹۲/

 

ارتباط بين ميزان تبعيت از رژیم غذایي (Dietary Approaches to Stop Hypertention‏) DASH با شيوع اختلالات دستگاه گوارش فوقاني در افراد ميانسال ایراني. شماره طرح: ۳۹۲۵۹۳/ مجری اول: فهیمه اکبری ، استاد راهنما: دکتر لیلا آزادبخت ؛ مقطع: کارشناسی ارشد؛ رشته: علوم تغذیه ؛ تاریخ تصویب: ۲/۱۱/۹۲/

 

ارتباط پیروی از الگوی غذاییDASH با سلامت کلی روانو شیوع اضطراب و افسردگی در افراد بزرگسال ایراني. شماره طرح: ۳۹۲۵۹۲/ مجری اول: غزاله ولیپور ، استاد راهنما: دکتر احمد اسماعیل زاده ؛ مقطع: کارشناسی ارشد؛ رشته: علوم تغذیه ؛ تاریخ تصویب: ۲/۱۱/۹۲/

 

ارتباط الگوهای غذایی با سندروم روده ی تحریک پذیر در افراد بزرگسال ایرانی. شماره طرح: ۳۹۲۵۹۱/ مجری اول: سید سعید خیاط زاده ، استاد راهنما: دکتر احمد اسماعیل زاده ؛ مقطع: کارشناسی ارشد؛ رشته: علوم بهداشتی درتغذیه ؛ تاریخ تصویب: ۲/۱۱/۹۲/

 

عادات غذایی، ویژگی های شخصیتی افراد و برهم کنش آنها در ارتباط با سندروم روده تحریک پذیر (IBS). شماره طرح: ۳۹۲۵۹۰/ مجری اول: زهرا مقصودی ، استاد راهنما: دکتر رضا غیاثوند ؛ مقطع: PhD ؛ رشته: علوم تغذیه ؛ تاریخ تصویب: ۲/۱۱/۹۲/

 

کیفیت رژیم غذایی، کیفیت خواب و ارتباط آن با شدت بیماری در بیماران مبتلا به انسداد ریوی مزمن و بررسی اثر رژیم غذایی با الگوی مدیترانه ای و الگوی غذایی سالم بر عوامل التهابی، فاکتورهای خطر متابولیک، کیفیت خواب و عملکرد ریوی در بیماران با شدت متوسط و شدید بیماری COPD . شماره طرح: ۳۹۲۵۷۷/ مجری اول: لیلا یزدان پناه ، استاد راهنما: دکتر زمزم پاک نهاد ؛ مقطع: Ph.D ؛ رشته: علوم تغذیه؛ تاریخ تصویب: ۱۸/۲/۹۲/

 

 

بررسی برهم کنش کمیت و کیفیت کربوهیدرات رژیم غذایی و نیمرخ های مشکلات روانشناختی در شیوع اختلالات فوقانی دستگاه گوارش. شماره طرح: ۳۹۲۵۷۱/ مجری اول: فهیمه حقیقت دوست ، استاد راهنما: دکتر لیلا آزادبخت ؛ مقطع: کارشناسی ارشد؛ رشته: علوم تغذیه ؛ تاریخ تصویب:۲۳/۱۰/۹۲

 

بررسی تأثیر زنجبیل و منیزیم برشدت علائم و سطح CRP سرم بیماران مبتلا به میگرن. شماره طرح: ۳۹۲۵۷۰/ مجری اول: فاطمه جهانگشا ، استاد راهنما: دکتر غلامرضا عسکری ؛ مقطع: کارشناسی ارشد؛ رشته: ؛ علوم بهداشتی در تغذیه تاریخ تصویب: ۱۸/۲/۹۲/

 

 مقایسه اثر مصرف عسل و ساکارز برروی ریسک فاکتورهای بیماریهای قلبی عروقی در افراد جوان سالم. شماره طرح: ۳۹۲۵۶۹/ مجری اول: حمید رسد ، استاد راهنما: دکترمحمد حسن انتظاری ؛ مقطع: کارشناسی ارشد؛ رشته: علوم تغذیه ؛ تاریخ تصویب: ۱۸/۲/۹۲/

   

بررسی تاثیر مصرف دانه کتان بر سطح فاکتورهای لیپیدی خون در بیماران هایپرلیپیدمیک با رویکرد پیشگیری از بیماری های قلبی-عروقی. شماره طرح: ۳۹۲۴۳۸/ مجری اول: مریم ترکان ، استاد راهنما : دکتر محمد حسن انتظاری ؛ مقطع: کارشناسی ارشد؛ رشته: علوم تغذیه ؛ تاریخ تصویب: ۶/۸/۹۲/

 

بررسی تاثیر مصرف شربت سرکه انگبین بر شاخص های گلیسمیک و وضعیت مقاومتی انسولینی، فراسنج های لیپیدی و تغییرات وزن در افراد سالم. شماره طرح: ۳۹۲۴۳۷/ مجری اول: معصومه درخشنده ، استاد راهنما : دکتر محمد حسن انتظاری ؛ مقطع: کارشناسی ارشد؛ رشته: علوم تغذیه ؛ تاریخ تصویب: ۶/۸/۹۲/

 

 بررسی اثر مصرف مخلوط سیر و آبلیمو بر پروفایل لیپیدی و سایر ریسک فاکتورهای قلبی-عروقی در بزرگسالان ۵۰-۳۰ سال. شماره طرح: ۳۹۲۴۳۶/ مجری اول: نگار اصلانی ، استاد راهنما : دکتر محمد حسن انتظاری ؛ مقطع: کارشناسی ارشد؛ رشته: علوم بهداشت در تغذیه ؛ تاریخ تصویب: ۶/۸/۹۲/

 

بررسی تاثیر مصرف مکمل ال - آرژنین بر عملکرد ورزشی، ترکیب بدنی، سدیم و پتاسیم خون، پروفایل لیپیدی، فشار خون و قند خون ناشتا در ورزشکاران مرد ۳۵-۱۸ ساله با رویکرد پیشگیری از بیماری های قلبی-عروقی. شماره طرح: ۳۹۲۴۳۵/ مجری اول: ناصح پهلوانی ، استاد راهنما : دکتر محمد حسن انتظاری ؛ مقطع: کارشناسی ارشد؛ رشته: علوم بهداشتی در تغذیه ؛ تاریخ تصویب: ۶/۸/۹۲/

 

بررسی اثر کپسول عصاره گیاه خرفه بر روی بیومارکرهای التهابی، پروفایل لیپیدی، شاخص های گلیسمیک، تن سنجی و فشار خون در بزرگسالان با سندروم متابولیک با رویکرد پیشگیری از بیماری های قلبی-عروقی. شماره طرح: ۳۹۲۴۳۴/ مجری اول: مرجان بداخیان ، استاد راهنما : دکتر محمد حسن انتظاری ؛ مقطع: کارشناسی ارشد؛ رشته: علوم بهداشتی در تغذیه ؛ تاریخ تصویب: ۶/۸/۹۲/

 

بررسی تاثیر مصرف دارچین، هل، زعفران و زنجبیل بر شاخص های استرس اکسیداتیو، فاکتورهای التهابی و عملکرد اندوتلیال در سطوح مختلف فعالیت فیزیکی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو. شماره طرح: ۳۹۲۴۳۳/ مجری اول: پریا عظیمی ، استاد راهنما : دکتر رضا غیاثوند ؛ مقطع: کارشناسی ارشد؛ رشته: علوم تغذیه ؛ تاریخ تصویب: ۶/۸/۹۲/

 

  

بررسی ارتباط وضعیت تغذیه و فعالیت های بدنی با ناباروری در زنان مراجعه کننده به کلینیک ناباروری شهر اصفهان. شماره طرح: ۳۹۲۳۷۰/ مجری اول: مریم حاجی شفیعی ، استاد راهنما : دکتر رضا غیاثوند ؛ مقطع: کارشناسی ارشد؛ رشته: علوم تغذیه ؛ تاریخ تصویب: ۲۲/۳/۹۲/

 

تعیین میزان جذب آفلاتوکسین M1 توسط سویه های لاکتیکی و بررسی میزان رهایش آن در شرایط معده ای-روده ای. شماره طرح: ۳۹۲۳۶۸/ مجری اول: فرزاد احمدزاده، استاد راهنما : دکتر مریم میرلوحی ؛ مقطع: کارشناسی ارشد؛ رشته: علوم بهداشتی در تغذیه؛ تاریخ تصویب: ۲۲/۳/۹۲/

 

بررسی تأثیر مکمل یاری با پیریدوکسین و اسیدفولیک بر علائم و شدت سردرد در بیماران مبتلا به میگرن. شماره طرح: ۳۹۲۳۶۳/ مجری اول: امید صادقی ، استاد راهنما : دکتر غلامرضا عسکری ؛ مقطع: کارشناسی ارشد؛ رشته: علوم تغذیه ؛ تاریخ تصویب: ۱۲/۶/۹۲/

 

بررسی تأثیر کدو و ماست پروبیوتیک، دیابت نوع دو، مارکرهای التهابی، هموگلوبین کلیکوزیله، پروفایل های لیپیدی شاخص تن سنجنی، شاخص های گلایسمیک. شماره طرح: ۳۹۲۳۶۲/ مجری اول: آزاده بیات ، استاد راهنما: دکتر غلامرضا عسکری ؛ مقطع: کارشناسی ارشد؛ رشته: علوم تغذیه ؛ تاریخ تصویب: ۱۲/۶/۹۲/

 

اثر رژیم غذایی DASH بر مقاومت انسولینی و ژن های مرتبط با آن در زنان چاق درمعرض خطر بیماری های قلبی-عروقی. شماره طرح: ۳۹۲۳۳۰/ مجری اول: ام البنین کافشانی ، استاد راهنما: دکتر محمد حسن انتظاری ؛ مقطع: PHD؛ رشته: علوم تغذیه ؛ تاریخ تصویب: ۲۸/۵/۹۲/

 

بررسي اثر مصرف شير سوياي حاوي باكتري لاكتوباسيلوس پلانتاروم A7 به‌عنوان يك فرآورده پروبيوتيك بر سطح پروتئينوري، التهاب، استرس اكسيداتيو و فراسنج‌هاي ليپيدي و ارزریابی فعالیت فیزیکی در بيماران ديابتي نوع دو مبتلا به نفروپاتي. شماره طرح: ۳۹۲۳۲۹/ مجری اول: دکتر نفیسه زاغیان ، استاد راهنما: دکتر رضا غیاثوند ؛ مقطع: PHD؛ رشته: علوم تغذیه ؛ تاریخ تصویب: ۲۸/۵/۹۲/

 

بررسی اثر دريافت میوه عناب بر درجه کبد چرب، التهاب و ارزیابی فعالیت بدنی در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی (NAFLD)دارای اضافه وزن و چاقی. شماره طرح: ۳۹۲۳۲۸/ مجری اول: الهام رضایی ، استاد راهنما: دکتر رضا غیاثوند ؛ مقطع: کارشناسی ارشد؛ رشته: علوم تغذیه ؛ تاریخ تصویب: ۲۸/۵/۹۲/

 

بررسی ثبات الگوهای غذایی غالب و ارزیابی فعالیت بدنی در سه نسل متوالی از خانوارهای اصفهانی. شماره طرح: ۳۹۲۳۲۷/ مجری اول: مرضیه عسکری نوری ، استاد راهنما: دکتر رضا غیاثوند ؛ مقطع: کارشناسی ارشد؛ رشته: علوم تغذیه ؛ تاریخ تصویب: ۲۸/۵/۹۲/

 

بررسی تأثیر دریافت مكمل سین بیوتیک بر شاخص های التهابی و عملکردی کبد ، پروفایل لیپیدی ، یافته های سونوگرافیک و ترکیب بدن در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی (NAFLD). شماره طرح: ۳۹۲۳۲۶ مجری اول: عاطفه اصغریان ، استاد راهنما: دکتر غلامرضا عسکری ؛ مقطع: کارشناسی ارشد؛ رشته: علوم تغذیه ؛ تاریخ تصویب: ۲۸/۵/۹۲/

 

بررسی توزیع فراوانی میزان باقی مانده آنتی بیوتیک تتراسایکلین در تخم مرغ عرضه شده در شهر اصفهان و مقایسه حدود آلودگی با سطوح مجاز. شماره طرح: ۳۹۲۳۲۴/ مجری اول: ایوب یار محمدی ، استاد راهنما: دکتر مریم میرلوحی ؛ مقطع: کارشناسی ارشد؛ رشته: بهداشت و ایمنی مواد غذایی ؛ تاریخ تصویب: ۲۸/۵/۹۲/

 

بررسی توزیع فراوانی آفلاتوکسین موجود در آرد مورد استفاده برای تهیه نان سنگک در استان اصفهان و اثر فرآیند تخمیر و پخت صنعتی بر بالاترین غلظت آلودگی موجود. شماره طرح: ۳۹۲۳۲۳/ مجری اول: فاطمه محمد حسنی ، استاد راهنما: دکتر مریم میرلوحی ؛ مقطع: کارشناسی ارشد؛ رشته: بهداشت و ایمنی مواد غذایی ؛ تاریخ تصویب: ۲۸/۵/۹۲/

 

بررسی مقایسه ای تأثیر دریافت شیرسویای پروبیوتیک حاوی لاکتوباسیلوس پلانتارومA7، شیرسویای حاوی اسانس زیره ی سبز و شیر سویای پروبیوتیک حاوی لاکتوباسیلوس پلانتارومA7 و اسانس زیره سبز بر سطح قند خون و پروفایل لیپیدی در موشهای صحرایی دیابتی شده. شماره طرح:۳۹۲۳۲۲/ مجری اول: مینا باباشاهی، استاد راهنما: دکتر مریم میرلوحی ؛ مقطع: کارشناسی ارشد؛ رشته: بهداشت و ایمنی مواد غذایی ؛ تاریخ تصویب: ۲۸/۵/۹۲/

 

بررسی تأثیر مکمل پروبیوتیک بر روی شاخص های عملکرد سلول های بتای پانکراس، پروفایل لیپیدی، شاخص های التهابی و فشارخون بر روی بیماران سندروم تخمدان پلی کیستیک. شماره طرح:۳۹۲۲۳۶/ مجری اول: طناز شعاعی ، استاد راهنما: دکتر غلامرضا عسکری ؛ مقطع: کارشناسی ارشد؛ رشته: علوم تغذیه ؛ تاریخ تصویب: ۱۸/۴/۹۲/

 

بررسی تأثیر مصرف دارچین، هل، زعفران و زنجبیل بر شاخص عملکرد اندوتلیال، کنترل گلیسمی و پروفایل های لیپیدی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو. شماره طرح:۳۹۲۲۳۵/ مجری اول: شکوفه قاسمی ، استاد راهنما: دکتر رضا غیاثوند ؛ مقطع: کارشناسی ارشد؛ رشته: علوم تغذیه ؛ تاریخ تصویب: ۱۸/۴/۹۲/

 

بررسی توزیع فراوانی کلستریدیوم دیفیسیل در سالادهای آماده مصرف در شهر اصفهان. شماره طرح:۳۹۲۲۳۴/ مجری اول: ماهیره یمودی ، استاد راهنما: دکتر بهرام نصر اصفهانی ؛ مقطع: کارشناسی ارشد؛ رشته: بهداشت و ایمنی مواد غذایی ؛ تاریخ تصویب: ۱۸/۴/۹۲/

 

بررسی تاثیردریافت رژیم های غذایی پرپروتئین CHO:45% , Pro:25% , fat:30%)) و رژيم متعادل Pro:15%, fat:30%, CHO:55%) ) برقند ناشتا، کاهش وزن ، ترکیب بدن و سطوح آدیپونکتین در زنان سالم چاق و دارای اضافه وزن مراجعه کننده به باشگاههای ورزشی ایروبیک. شماره طرح:۳۹۲۲۳۳/ مجری اول: پگاه امینی ، استاد راهنما: دکتر رضا غیاثوند ؛ مقطع: کارشناسی ارشد؛ رشته: علوم تغذیه ؛ تاریخ تصویب: ۱۸/۴/۹۲/

 

 بررسی ارتباط بین مواد مغذی دریافتی و ظرفیت آنتی اکسیدانی سرم در زنان مبتلا به پره اکلامپسی در شهرستان اصفهان سال ۱۳۹۱/ شماره طرح: ۳۹۲۱۷۰؛ مجری اول: مهدیه شیخی؛ استاد راهنما: زمزم پاک نهاد ؛ مقطع: کارشناسی ارشد؛ رشته: علوم بهداشتی در تغذیه ؛ تاریخ تصویب: ۹۲/۳/۱۲؛ وضعیت: در حال اجرا.

 

بررسی ارتباط مقدار دریافت لبنیات و وضعیت سندروم تخمدان پلی کیستیک در زنان مراجعه کنندن به بیمارستان شهید دکتر بهشتی اصفهان در سال ۱۳۹۱/ شماره طرح: ۳۹۲۱۶۹؛ مجری اول: گلناز رجائیه؛ استاد راهنما: دکتر سید مرتضی صفوی؛ مقطع: کارشناسی ارشد؛ رشته: علوم تغذیه؛ تاریخ تصویب: ۹۲/۳/۱۲؛ وضعیت: در حال اجرا.

 

شناسایی باکتریایی اسید لاکتیک موجود در مهیاوه و بررسی خصوصیات تکنولوژیک آن. شماره طرح: ۳۹۲۱۶۸ ؛ مجری اول: نرجس کارپرورفرد؛ استاد راهنما: دکتر حاجیه قاسمیان صفایی و دکتر سیدمحمد. تاریخ تصویب: ۹۲/۳/۱۲. در حال اجرا.

 

بررسی شیوع، فاکتورهای حدت و مقاومت آنتی بیوتیکی اشرشیا کلی O157:H7 جداشده از فراورده های گوشتی در شهرستان اصفهان. شماره طرح: ۳۹۲۱۶۷؛ مجری اول: علی میری؛ استاد راهنما: دکتر حاجیه قاسمیان صفایی و آقای دکتر ابراهیم رحیمی؛ مقطع: کارشناسی ارشد؛ رشته: بهداشت و ایمنی مواد غذایی؛ تاریخ تصویب:۹۲/۳/۱۲؛ وضعیت: در حال اجرا.

 

تعیین الگوی مصرف چای و خطر دریافت فلزات سنگین (سرب، کروم، نیکل، آلومینیوم، ارسنیک و مس) ازطریق چای در جامعه شهری اصفهان. شماره طرح: ۳۹۲۱۶۶؛ مجری اول: الهه رضایی؛ استاد راهنما: دکتر مریم میرلوحی؛ مقطع: کارشناسی ارشد؛ رشته: بهداشت و ایمنی مواد غذایی؛ تاریخ تصویب: ۹۲/۳/۱۲؛ وضعیت: در حال اجرا.

 

بررسی اثر دریافت شیر در وعده صبحانه بر روی انرژی دریافتی در کودکان چاق ۱۳-۱۰ ساله. شماره طرح: ۳۹۲۱۶۵؛ مجری اول: ساناز مهربانی، استاد راهنما: دکتر سید مرتضی صفوی؛ مقطع: کارشناسی ارشد؛ رشته: علوم بهداشتی در تغذیه؛ تاریخ تصویب:۵/۳/۹۲

 

بررسی اثر مکمل یاری با پروبیوتیک ها بر شاخص های گلیسمیک، التهابی، پروفایل لیپیدی پلاسما و ترکیب بدن در بیماران مبتلا به پره دیابت . شماره طرح: ۳۹۲۱۵۷؛ مجری اول: سپیده محبوبی؛ استاد راهنما: دکتر غلامرضا عسکری ؛ مقطع: کارشناسی ارشد؛ رشته: علوم تغذیه؛ تاریخ تصویب: ۵/۳/۹۲؛ وضعیت: در حال اجرا.

 

بررسی اثر مکمل یاری آنتوسیانیدین بر شاخص های التهابی، عملکرد ورزشی، آسیب عضلانی و ترکیب بدن در دانشجویان ورزشکار دختر. شماره طرح: ۳۹۲۱۵۶؛ مجری اول: معصومه یار احمدی؛ استاد راهنما: دکتر غلامرضا عسکری ؛ مقطع: کارشناسی ارشد؛ رشته: علوم تغذیه؛ تاریخ تصویب: ۵/۳/۹۲؛ وضعیت: در حال اجرا.

 

بررسی ارتباط چاقی با سطح ویتامینD سرم در خانم های ۲۰ تا ۴۰ ساله. شماره طرح: ۳۹۲۰۸۷؛ شماره طرح: ؛مجری اول: خانم زهرا خسروی؛ استاد راهنما: دکتر محمدحسن انتظاری ؛ مقطع: کارشناسی ارشد؛ رشته: علوم بهداشتی در تغذیه؛ تاریخ تصویب: ۵/۳/۹۲؛ وضعیت: در حال اجرا.

 

مقایسه تاثیر دریافت وعده های غذایی ایزوکالریک با GL مختلف قبل از ورزش بر عملکرد ورزشی و اکسیداسیون چربی طی ورزش در خانم های ورزشکار. شماره طرح: ۳۹۲۰۸۶؛ مجری اول: زینت شریف حسین، استاد راهنما: دکتر رضا غیاثوند ؛ مقطع: کارشناسی ارشد؛ رشته: علوم بهداشتی در تغذیه؛ تاریخ تصویب: ۵/۳/۹۲

 

بررسی تاثیر مصرف نان غنی شده با آرد سویا بر شاخص های تن سنجی ارتباط آن با ژنوتیپ ApoE در زنان دچار اضافه وزن و چاقی. شماره طرح: ۳۹۱۴۳۲؛ مجری اول: الهام شریفی؛ استاد راهنما: دکتر محمد حسن انتظاری؛ مقطع: کارشناسی ارشد؛ رشته: علوم تغذیه؛ تاریخ تصویب: ۱۲/۹/۹۱؛ وضعیت: در حال اجرا.

 

 بررسی تأثیر مصرف نان غنی شده با سویا بر مقاومت به انسولین و پروفایل لیپیدی در زنان مبتلا به دیابت نوع ۲.شماره طرح: ۳۹۱۴۳۱؛ مجری اول: خانم اسماء سالاری مقدم ؛ استاد راهنما: دکتر محمدحسن انتظاری ؛ مقطع: کارشناسی ارشد؛ رشته: علوم تغذیه؛ تاریخ تصویب: ۱۲/۹/۹۱؛ وضعیت: در حال اجرا.

 

بررسی اثر مصرف نوشیدنی های مختلف (دوغ، ماءالشعیر و مایع کربوهیدراته) بر دوره بازیابی، عملکرد ورزشی، واسطه های التهابی، استرس اکسیداتیو و آسیب عضلانی پس از آزمون استاندارد رست (RAST) در ورزشکاران رشته تکواندو شهر اصفهان .شماره طرح:۳۹۱۲۹۷ ؛ مجری اول: آقای افشین شیرانیان ؛ استاد راهنما: دکتر غلامرضا عسکری ؛ مقطع: کارشناسی ارشد؛ رشته: علوم بهداشتی درتغذیه؛ تاریخ تصویب:۶/۸/۱۳۹۱؛ وضعیت: در حال اجرا.

 

بررسی اثر مصرف مکمل ویتامین D بر شاخص های التهابی، عملکرد کبدی، پروفایل لیپیدی و یافته های سونوگرافیک در بیماران مبتلا به کبدچرب غیرالکلی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات جامع سلامت گوارش در سال ۱۳۹۱/ شماره طرح: ۳۹۱۲۱۴ ؛ مجری اول: مهدی فروغی ؛ استاد راهنما: دکتر عسگری؛ مقطع: کارشناسی ارشد؛ رشته: علوم تغذیه؛ تاریخ تصویب:۲۵/۵/۹۱؛ وضعیت: در حال اجرا.

 

 بررسی اثر مصرف برنج قهوه ای بر برخی عوامل التهابی و ریسک فاکتورهای قلبی عروقی در خانمهای مبتلا به اضافه وزن و چاقی. شماره طرح: ۳۹۱۲۱۳ ؛ مجری اول: مهدیه کاظم زاده ؛ استاد راهنما: دکتر صفوی؛ مقطع: کارشناسی ارشد؛ رشته: علوم تغذیه؛ تاریخ تصویب:۲۵/۵/۹۱؛ وضعیت: در حال اجرا.

  
 

 

خیابان هزارجریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -دانشکده تغذیه وعلوم غذایی

تلفن مستقیم دانشکده ۳۶۶۸۸۴۸۷

فاکس۳۶۶۸۱۳۷۸

آدرس پست الکترونیکی دانشکدهpr_nutr@mui.ac.ir

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
يكشنبه, ۶ خرداد, ۱۳۹۷