کارشناس حوزه معاونت

 

نام و نام خانوادگی: زینت شریف حسین

 

تحصیلات:

 

کارشناس ارشد علوم بهداشتی در تغذیه

 

تلفن: ۳۷۹۲۳۱۵۲

ایمیل:zsharifhosein@yahoo.com

 

خیابان هزارجریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -دانشکده تغذیه وعلوم غذایی

تلفن مستقیم دانشکده ۳۶۶۸۸۴۸۷

فاکس۳۶۶۸۱۳۷۸

آدرس پست الکترونیکی دانشکدهpr_nutr@mui.ac.ir

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.

ورود کاربر

جمعه, ۴ اسفند, ۱۳۹۶