کمیته ورزشی دانشگاه

کمیته ورزشی دانشگاه در نظرداردطبق تقویم سالانه یک دوره مسابقه والیبال ویژه آقایان پیشکسوت برگزارنماید .در صورت تمایل به حضور در این مسابقه آمادگی خود را جهت حضور تا تاریخ دوشنبه ۹۶/۵/۲ به مدیریت تربیت بدنی اعلام نمایید.

 

خیابان هزارجریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -دانشکده تغذیه وعلوم غذایی

تلفن مستقیم دانشکده ۳۶۶۸۸۴۸۷

فاکس۳۶۶۸۱۳۷۸

آدرس پست الکترونیکی دانشکدهpr_nutr@mui.ac.ir

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.

ورود کاربر

يكشنبه, ۱ بهمن, ۱۳۹۶