گروه ها

 

 

گروه های دانشکده تغذیه و علوم غذایی

 

 

 

 

رتبه 

مدیر گروه 

نام گروه 

  استادیار

دکتر غلامرضا عسگری 

گروه تغذیه جامعه 

استاد

دکتر زمزم پاکنهاد 

گروه تغذیه بالینی 

دانشیار

دکتر مریم میرلوحی 

گروه علوم وصنایع غذایی 

 

خیابان هزارجریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -دانشکده تغذیه وعلوم غذایی

تلفن مستقیم دانشکده ۳۶۶۸۸۴۸۷

فاکس۳۶۶۸۱۳۷۸

آدرس پست الکترونیکی دانشکدهpr_nutr@mui.ac.ir

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.

ورود کاربر

جمعه, ۴ اسفند, ۱۳۹۶