معاونت آموزشی

 

معاون آموزشی دانشکده:  دکتر امیرمنصور علوی

 

استادیار گروه تغذیه جامعه                  

                                                                                          

  تلفن :۳۷۹۲۳۱۵۴   

 

  فاکس :۳۶۶۸۱۳۷۸ 

 

  ایمیل :am.alavi@nutr.mui.ac.ir

 

                                                                                    

 

 

خیابان هزارجریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -دانشکده تغذیه وعلوم غذایی

تلفن مستقیم دانشکده ۳۶۶۸۸۴۸۷

فاکس۳۶۶۸۱۳۷۸

آدرس پست الکترونیکی دانشکدهpr_nutr@mui.ac.ir

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.

ورود کاربر

يكشنبه, ۲۷ اسفند, ۱۳۹۶