آزمایشگاه تحقیقات تغذیه

 

آزمایشگاه تجزیه شیمیایی مواد غذایی و تحقیقات تغذیه

 

 

شناسنامه تجهیزات و کارشناس دستگاه

 

۱-    دستگاه ICP-OESشرکت واریان ویستا - استرالیا

۲-    دستگاه سنجش فیبر شرکت peco food- ایران

۳-    دستگاه هضم پروتئین شرکت ولپ- آلمان

۴-    دستگاه تقطیر کجلدال شرکت ولپ- آلمان

۵-    آون شرکت Behdad- ایران

۶-    ترازوی دیجیتال ۱۲۰ گرمی چهار صفر شرکت Sartorius- آلمان

۷-    pHمتر شرکت Sartorius- آلمان

۸-    کوره الکتریکی شرکت Hanyoung- ژاپن

۹-    فریزر -۸۰   شرکت Sanyo- ژاپن

۱۰-    اسپکتروفتومتر شرکت Cecil- انگلستان

۱۱-  کروماتوگرافی با کارایی بالاHPLC

 

شناسنامه کارشناس آزمایشگاه شیمی مواد غذایی

 

-         مریم علیزاده

-         کارشناس شیمی محض

-         کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی

-         دارای سوابق کار در آزمایشگاه های بالینی و مواد غذایی

 

 

ایمنی تجهیزات

 

آزمایشگاه شیمی مواد غذایی دانشکده تغذیه و علوم غذایی جهت ایجاد شرایط مناسب کاری و حفظ ایمنی کارکنان مجهز به کپسول آتش نشانی در دسترس بوده و کلیه ی محلول های شیمیایی مورد استفاده در این آزمایشگاه بر حسب شرایط مورد نیاز نگهداری و متناسب با برچسب خواص در شرایط نوری و دمایی و رطوبتی مناسب نگهداری می شوند. این آزمایشگاه مجهز به دوش و چشم شوی اضطراری می باشد که در صورت اضطرار و مواجهه اپراتور با مواد شیمیایی مایع همچون اسیدها و بازها می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. برای کار با مواد غلیظ و استوک های آزمایشگاهی و به جهت جلوگیری از انتشار بخارات مواد شیمیایی غلیظ دو عدد هود در آزمایشگاه فعال می باشد.

 

لیست توانمندی های آزمایشگاه شیمی مواد غذایی

 

انجام کلیه تست های شیمیایی مربوط به نمونه های مواد غذایی شامل:

 

۱-   توانایی سنجش عناصر در  کلیه نمونه های مواد غذایی، آب و فاضلاب، نمونه های بیولوژیکی در حد غلظت های ppmبا استفاده از دستگاه   ICP-OES

۲-   تعیین درصد چربی به روش سوکسله

۳-   تعیین درصد پروتئین کل به روش کجلدال و تقطیر

۴-   تعیین درصد فیبرخام و فیبر محلول

۵-   توانایی انجام کلیه سنجش های اسپکتروفتومتریک محدوده  uv-vis

۶-   تعیین میزان انرژی کل ماده غذایی با استفاده از بمب کالریمتری

۷-   تعیین درصد رطوبت کل

۸-   تعیین درصد خاکستر کل

۹-   پذیرش و نگهداری نمونه ها در فریزر -۸۰

۱۰- توانایی انجام کلیه ی پروتکل های غیردستگاهی همچون تیتراسیون ها

۱۱- تشخیص رنگهای مصنوعی با کروماتوگرافی لایه نازک

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 
 

 

خیابان هزارجریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -دانشکده تغذیه وعلوم غذایی

تلفن مستقیم دانشکده ۳۶۶۸۸۴۸۷

فاکس۳۶۶۸۱۳۷۸

آدرس پست الکترونیکی دانشکدهpr_nutr@mui.ac.ir

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
يكشنبه, ۶ خرداد, ۱۳۹۷