دکتر امیرمنصور علوی

 

دکتر امیر منصور علوی

 

 

استادیار گروه تغذیه جامعه

دانشکده تغذیه و علوم غذایی

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

تلفن:۳۷۹۲۳۱۵۴

فاکس:۳۶۶۸۱۳۷۸

ایمیل :am.alavi@nutr.mui.ac.ir

 

تحصيلات:

 

فوق لیسانس تغذیه  دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۷۵

دکتری تخصصی تغذیه، وین، اتریش ۱۳۹۲

 

علايق تحقيقاتي:

 

تغذیه و آنتی اکسیدان ها

تغذیه جامعه و امنیت غذایی

بررسی های تغذیه ای

 

برگزیده ای از مقالات:

 

 

۱- Alavi Naeini AM,Elmadfa I, Djazayery A , Barekatain M , AghayeGhazvini MR, Jalali M , Feizi A .The effect of antioxidant vitamins E and C on cognitive performance of the elderly with Mild Cognitive Impairment in Isfahan, Iran -A randomized, double-blind, placebo-controlled trial.‎ European Journal of Nutrition.‎ 2014 Aug;‎ 53(5)‎:1255-62.‎

 

۲- Mohammad Zare, Mohammad R.‎ A.‎ ghazvini, MaseumehDashti, Mohammad R.‎ Najafi, and Amir M.‎ Alavi-Naeini (corresponding Author).Bone turnover markers in epileptic patients under chronic valproate therapy in Isfahan, Iran.‎  Journal of Research in Medical Sciences.‎ 2013;‎ 18(4)‎:338-340.‎

 

۳-Zamani Sorkhroodi F, Alavi Naeeni AM )corresponding Author), ZahraeeRamezani A, Ghazvini MR, Mohebali M, Keshavarz A.Sodium selenite in the treatment of cutaneous leishmaniasis resulting from leishmania major in animal model.Iran J Parasitol. ۲۰۱۰; ۵(۳):۱۱-۹.

 

۴-Amini M, Alavi-Naini AM, Doustmohammadian A, Karajibani M, KhalilianA, Nouri-Saeedloo S, SalimiM, Shafaghi K.‎ Childhood obesity and physical activity patterns in an urban primary school in Thailand.‎ Rawal Medical Journal: 2009;‎ 34(2)‎:1-10

 

۵- Alavi Naeini AM,Amini M, Karajibani M, Khalilian AL, Nourisaeedloo S, Salimi M, Shafaghi KH, Yhoung-aree J.Association of obesity with food habits and body image in school children of NakhonPathom province, Thailand.‎ Iranian Journal of Public Health.‎ 2006;‎ 35(2)‎:42-48.‎

 

 

 

 

 

 

خیابان هزارجریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -دانشکده تغذیه وعلوم غذایی

تلفن مستقیم دانشکده ۳۶۶۸۸۴۸۷

فاکس۳۶۶۸۱۳۷۸

آدرس پست الکترونیکی دانشکدهpr_nutr@mui.ac.ir

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
يكشنبه, ۶ خرداد, ۱۳۹۷