دکتر نیماه بحرینی

 

دکترنیماه بحرینی    

     

  گروه علوم و صنایع غذایی 

 دانشکده تغذیه و علوم غذایی 

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان    

 تلفن:   ۳۷۹۲۳۱۶۹   

فاکس:۳۶۶۸۱۳۷۸-۰۳۱  

ایمیل :bahreini@hlth.mui.ac.ir           

 

 

 تحصيلات

 

کارشناسي تغذیه و علوم غذایی از دانشگاه P.A.Uهندوستان-۱۳۵۸

کارشناسي ارشد رشته تغذیه و علوم غذایی از دانشگاه P.A.Uهندوستان-۱۳۶۰

دکتراي (Ph.D)  رشته علوم تغذيه از دانشگاه U.K.Mمالزی -۱۳۹۳

 
 
  علايق تحقيقاتي:
 

ارتباط دریافتهای غذایی بر اساس مدل های آموزشی

ارتباط دریافتهای غذایی با بیماریهای غیر واگیر ( آلزایمر )

افزودنیهای غذایی و ایمنی غذا

بررسی دریافت سین بیوتیک ها یا پروبیوتیک ها در رژیم غذایی

بررسی الگوهای غذایی در جوانان

     بررسی دریافت مکمل های غذایی در ورزشکاران

 

 

برگزیده ای از مقالات:

 

   

Shahnazi H, Bee Koon P, Abd Talib R, Lubis SH, Ganjali Dashti M, Khatooni E, Bahreini Esfahani N.‎ Can the BASNEF Model Help to Develop Self-Administered Healthy Behavior in

Iranian Youth?‎ Iran Red Crescent Med J.‎ 2016 Mar 3;‎18(3)‎:e23847. doi: ۱۰.۵۸۱۲/ircmj23847.

 

 F, Ghiasvand R, Feizi A, Bahrein N.Evaluation and Comparison of Dietary Patterns in Patients with Alzheimer’s Disease and Healthy Controls.J Alzheimers Dis Parkinsonism. ۲۰۱۶ Nov;‎6(6)‎:5.DOI: 10.‎4172/2161-0460.‎1000280.

 

Bahreini N. Dietary predictors of overweight and obesity in Iranian adolescents.‎ Red Cer Med Jour.‎ 2016 sep; ۱۸(۹): e255-69

 

 

Parvaresh F, Ghiasvand R, Feizi A, Bahrein N. Evaluation and Comparison of Dietary Patterns in Patients with Alzheimer’s Disease and Healthy Controls.‎ J Alzheimers Dis Parkinsonism. ۲۰۱۶ Nov;‎6(6)‎:1-5.DOI: 10.‎4172/2161-0460.‎1000280

 

Taghizadeh M, Mirlohi M, Poursina F, Madani G, Khoshhali M, Bahreini N, Ghasemian Safaei H.‎ The influence of impact delivery mode, lactation time, infant gender, maternal age and rural or urban life on total number of Lactobacillus in breast milk Isfahan – Iran.‎ Adv Biomed Res.‎ 2015, 4(1)‎:1-7.DOI: 10.‎4103/2277-9175

 

 

 

Bahreini N. Can BASNEF model constracts be predictor of lifestyle self administering behavior in youth?‎ Red Cer Med Jour.‎ 2015

 

 

Ganjali M, Bahreini N. Mycelial pallet formation in Fungal lipid production by Cuninghamella bainieri ۲A1 using repeated Batch culture.Natl Acad Sci Lett.‎2014 India

 

Bahreini N, Gharipour M, Khosravi-Boroujeni H, Rouhi-Boroujeni H, Shiranian A, Salehi- Abargouei A, Sharifzadeh. Pivotal role of mediterranean dietary regimen in the increase of serum magnesium concentration in patients with coronary artery disease.J Nutr Metab. ;۲۰۱۳:۴۳۱۰۷۰. doi: ۱۰.۱۱۵۵/۲۰۱۳/۴۳۱۰۷۰.

 

 

     Bahreini N, Gharipour M, Khosravi-Boroujeni H, Rouhi-Boroujeni H, Shiranian A, Salehi-Abargouei A, Sharifzadeh. Pivotal role of mediterranean dietary regimen in the increase of serum magnesium concentration in patients with coronary artery disease.J Nutr Metab. ;۲۰۱۳:۴۳۱۰۷۰. doi: ۱۰.۱۱۵۵/۲۰۱۳/۴۳۱۰۷

 

 

      Bahreini N, Noor MI, Koon PB, Talib RA, Lubis SH, Dashti MG, Salehi-Abargouei A, Esmaillzadeh A.‎ Weight status among Iranian adolescents: Comparison of four different criteria.‎  J Res Med Sci. ۲۰۱۳ Aug;‎18(8)‎:641-6

 

        Esmaillzadeh A, Entezari M, Paknahad Z, Safavi M, Jalali M, Ghiasvand R, Bahreini N, Nourian M, Azadbakht L.‎ Identification of diet-disease relations through dietary pattern approach:  A review  J Res Med Sci. ۲۰۰۸ Nov-Dec;‎13(6)‎: 337-43

    

 

 

       Bahreini N ,Entezari M ,Hassansadeh A ,Ganjalideshti M ,Jalali M.‎ Nutritional Status of the Cardiac Patients Hospitalized in Cardiology Ward of Alzahra Hospital and its Comparison with Healthy Eating Index.‎ Pakistan Journal of Nutrition 2007;‎6 (6)‎: 708-711

 

 

 

 

خیابان هزارجریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -دانشکده تغذیه وعلوم غذایی

تلفن مستقیم دانشکده ۳۶۶۸۸۴۸۷

فاکس۳۶۶۸۱۳۷۸

آدرس پست الکترونیکی دانشکدهpr_nutr@mui.ac.ir

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
جمعه, ۲۸ دى, ۱۳۹۷