دکتر رضا غیاثوند

 

        دکتررضاغیاثوند

 

     دانشیار گروه تغذيه جامعه

    دانشکده تغذیه و علوم غذایی

                  دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
۳۷۹۲۳۱۵۳: تلفن

                       فاکس:۳۶۶۸۱۳۷۸-۰۳۱

  rghiasvand@yahoo.com    :   ایمیل  

  تحصيلات:
 
کارشناسي رشته علوم تغذيه از دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، ایران ۱۳۷۶
کارشناسي ارشد رشته علوم تغذيه از دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، ایران ۱۳۸۰
دکتراي تخصصي رشته علوم تغذيه از دانشگاه علوم پزشکي تهران، ایران ۱۳۸۶
 
علایق تحقیقاتی:
 
تغذیه ورزشی
 
ارتباط تغذیه و رژیم غذایی با فعالیت بدنی و سلامت
  
 
برگزیده از مقالات:
 

Djalali M, Hoseiny A, Siassi F, Fardad N, Ghiasvand R, Neyestani T.‎ Study of Methionine, Vitamin B12, and Folic Acid Status in Coronary Atherosclerotic Male Patients.‎ Iranian J Publ Health 2007;‎ 36: 52-59.‎

 

 

Ghiasvand R, Djazayery S, Djalali M, Keshavarz S, Hosseini M.‎ Effects of Eicosapentaenoic acid and vitamin E supplementation on serum lipid profile, blood pressure, antioxidant status and inflammatory responses in male athletes.‎ ARYA Atherosclerosis J 2007 ;‎ 3:87-93

 

 

Ghiasvand R, Djalali M, Djazayery S, Keshavarz S, Hosseini M.‎ Effect of eicosapentaenoic acid (EPA) and vitamin E on the blood levels of inflammatory markers, antioxidant enzymes and lipid peroxidation in male basketball players.‎ Iranian J Publ Health 2010;‎ 39: 15-21.‎

 

 

Ghiasvand R, Djalali M, Djazayery S, Keshavarz S, Hosseini M.‎ Effect of eicosapentaenoic acid (EPA) and vitamin E on the plasma levels of antioxidant vitamins, inflammatory markers, and erythrocytes antioxidant enzymes activities, in male basketball players.‎ Acta Medica Iranica 2009;‎47:269-2740.‎

 

Keshavarz S, Ghiasvand R, Baghaee N, Rahimi A.‎ Plasma and Leukocyte Ascorbic acid Concentrations in Asthmatic Patients.‎ J American Coll Nutr, In Press.‎

 

 

 

 

 

 

 

  .  اینجا کلیک کنید pubmed جهت مشاهده مقالات ایشان در

 

 

 

   

 

خیابان هزارجریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -دانشکده تغذیه وعلوم غذایی

تلفن مستقیم دانشکده ۳۶۶۸۸۴۸۷

فاکس۳۶۶۸۱۳۷۸

آدرس پست الکترونیکی دانشکدهpr_nutr@mui.ac.ir

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.

ورود کاربر

سه شنبه, ۳۰ آبان, ۱۳۹۶