دکتر پورحسین

 

 

دکترای مولکولاربیولوژی– پسا دکترا بیوتکنولوژی پزشکی

استادیار گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی دانشکده پزشکی و گروه ایمنی غذایی دانشکده تغذیه

تلفن:۳۷۹۲۳۱۷۴

دورنگار: ۳۶۶۸۱۳۷۸

ایمیل :P5M10@yahoo.co.uk

 

ساعات حضور در دانشکده :۸-۱۷

 

تحصیلات:

·       کارشناسی میکروبیولوژی – دانشگاه اصفهان: ۱۳۶۸

·       کارشناسی ارشد میکروبیولوژی – دانشگاه تهران : ۱۳۷۱

·       کارشناسی ارشد بیولوژی مولکولی – دانشگاه منچستر انگلستان : ۱۹۹۹

·       دکترای تخصصی PhD- دانشگاه منچستر انگلستان : ۲۰۰۳

·       پسا دکترا Post doc- دانشگاه منچستر انگلستان : ۲۰۰۸- ۲۰۱۰

 

 زمینه های آموزشی

 

 تدریس دوره Ph.D:دروس مرتبط با ژنتیک ، بیوتکنولوژی و بیولوژی مولکولی رشته های مختلف در دانشکده پزشکی ، داروسازی، دندانپزشکی ، بهداشت و تغذیه

 تدریس دوره دکترای عمومی پزشکی و داروسازی: بیولوژی سلولی و مولکولی

 تدریس دوره کارشناسی ارشد : دروس مرتبط با بیوتکنولوژی و بیولوژی مولکولی و دروس محول شده مربوط به گروه آموزشی ایمنی مواد غذایی برای رشته های مختلف در  دانشکده پزشکی ،داروسازی، دندانپزشکی ، بهداشت و تغذیه

 

 تدریس دوره کارشناسی : دروس مرتبط با بیولوژی مولکولی و دروس محول شده مربوط به گروه آموزشی ایمنی مواد غذایی برای رشته های مختلف در دانشکده بهداشت و تغذیه

 

زمینه های پژوهشی :

 

تولید و تشخیص محصولات مبتنی بر روشهای نوترکیب و تحققیقات مبتنی برRecombinant Technology

 

 

مقالات ۶ سال اخیر:

 

 

 

 

 

 

Korbekandi H, Mohseni S, Mardani Jouneghani R, Pourhossein M, Iravani S Biosynthesis of silver nanoparticles using Saccharomyces cerevisiae.‎ Artif Cells Nanomed Biotechnol.‎ 2016;‎44(1)‎:235-9

 

Sehhati MR.‎, Mehri AR.‎, Rabbani H.‎, Pourhossein M., Stable Gene Signature Selection for Prediction of Breast Cancer Recurrence Using Joint Mutual Information.‎ IEEE/ACM Trans.‎ Comput.‎ Biology Bioinform.‎ 12(6)‎: ۴۴۰-۱۴۴۸ (۲۰۱۵)

 

Korbekandi H.‎,  Jouneghani RM.‎,  Mohseni S.‎, Pourhossein M., Iravani S.‎, Synthesis of silver nanoparticles using biotransformations by Saccharomyces boulardii.‎ GREEN PROCESSING AND SYNTHESIS.‎ Volume: 3, Issue: 4 Pages: 271-277 (2014)‎

 

  Ghavimi R, Pourhossein M, Ghaedi K, Alesahebfosoul F, Honardoost MA, Maracy MR.‎ Genetic association of rs1520333 G/A polymorphism in the IL7 gene with multiple sclerosis susceptibility in Isfahan population.‎ Adv Biomed Res.‎ 2014 Nov 29;‎3:238

 

Pourhossein M, Ghavimi R, Alsahebfosoul F, Ghaedi K.‎ Association between rs1800795 (-174 G/C) Polymorphism in the Promoter of IL6 Gene and Risk of Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis (RRMS) in Isfahan Population.‎ Open Journal of Genetics, Vol.‎4 No.‎5, 407-413

 

Ghavimi, R.‎, Pourhossein M., Limitations of clinical application of siRNA delivery based on non-viral vectors (Review).‎ Journal of Isfahan Medical School, Volume 32, Issue 272, 2014, Pages 34-48

 

  Pourhossein M, Korbekandi H.‎ Cloning, expression, purification and characterisation of Erwinia carotovora L-asparaginase in Escherichia coli. Adv Biomed Res 2014;‎3:82

 

Kheradmand E, Pourhossein M, Amini G, Saadatnia M.‎ Factor V Leiden does not have a role in cryptogenic ischemic stroke among Iranian young adults.‎ Advanced Biomedical Research, 2014;‎3: 80

 

Tajadini, Mohammad Hassan;‎ Khadem, Houra;‎ Pourhosein Meraj; Sabzghabaee, Ali Mohammad;‎ Hemati, Simin;‎ Sadeghi, Hamid Mirmohammad.‎ Investigating the Prevalence of BRCA1 and BRCA2 Gene Mutations in Patients with Breast Cancer.J Isfahan Med Sci 2013;‎30 (218)‎: 2217-2224

 

Gheissari A, Attarzadeh H, Sharif H, Pourhossein M and Merrikhi A.‎ Steroid Dependent and Independent Ocular Findings in Iranian Children with Nephrotic Syndrome.‎ Int J Prev Med.‎ 2011;‎ 2(4)‎: 264–268

 

Pourhossein M, Mirzapour H.‎ Optogenetics: Method of the Year 2010, Strategy, application and its future directions towards clinical application.‎ J Isfahan Med Sci 2013;‎ 30(215)‎: 2072-83

 

Korbekandi H, Darkhal P, Hojjati Z, Abedi D, Hamedi J and Pourhossein M. Overproduction of clavulanic acid by UV mutagenesis of Streptomycesclavuligerus,,Iranian Journal of Pharmaceutical Research.‎2010;‎ 9(2)‎: 177-181

 

Thompson J, Pourhossein M, Goldrick M, Hudson T, Derrick J and Roberts I.‎ K5 heparan lyase combines features of viral tail spike hydrolases and bacterial polysaccharide lyases.‎.J Biol Chem.‎ 2010 Jul 30;‎ 285(31)‎:23963-9

 

 

 

 

 

جهت مشاهده مقالات ایشان در pubmed اینجا کلیک کنید.

 

 

خیابان هزارجریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -دانشکده تغذیه وعلوم غذایی

تلفن مستقیم دانشکده ۳۶۶۸۸۴۸۷

فاکس۳۶۶۸۱۳۷۸

آدرس پست الکترونیکی دانشکدهpr_nutr@mui.ac.ir

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
يكشنبه, ۳ تير, ۱۳۹۷