رفتن به محتوای اصلی
x

معاونت دانشجویی و فرهنگی

 دانشکده تغذیه و علوم غذایی

 

دکتر امید صادقی 

معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده 

عضو هیات علمی

 

شماره تماس: 3174-3792

omidsadeghi69@yahoo.com

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده؛ برنامه‌ریزی، اجرا، هدایت، نظارت و ارزیابی کلیه امور دانشجویی و فرهنگی از جمله امور فرهنگی، اجتماعی و فوق برنامه، ورزش و تربیت بدنی، رفاهی و مشاوره دانشجویی را در حدود مقررات و ضوابط مصوب بر عهده دارد.

شرح وظایف معاون دانشجویی فرهنگی

- برنامه‌ریزی جهت گسترش ارزش‌های اسلامی و انقلابی

- مطالعه و نظارت بر اجرای قوانین و آئین نامه‌های دانشجویی و فرهنگی

- برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای امور دانشجویی (رفاهی، تربیت بدنی، مشاوره و ...)

- بررسی و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات دانشجویی

- برنامه‌ریزی و نظارت بر امور فوق برنامه دانشجویی

- حمایت و تشویق در انجام پژوهش‌های فرهنگی دانشجویی

- اجرایی کردن برنامه‌های پیشنهادی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

- پیگیری تشکیل انجمن‌ها، تشکل‌ها و کانون‌های دانشجویی

- مهیا نمودن شرایط و ترغیب نیروهای دانشگاهی به حضور در صحنه‌های مختلف علمی، سیاسی و فرهنگی

- تعامل با مراکز، موسسات و نهادهای فرهنگی و انقلابی برای انجام فعالیت‌های فکری، فرهنگی و هنری

- برنامه‌ریزی جهت استفاده بهینه از امکانات فرهنگی و هنری