رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی گروه علوم و صنایع غذایی

علوم و صنایع غذایی، شامل مجموعه ای از علوم مرتبط با ارزیابی کیفیت و سلامت میکروبی ، شیمیایی، فیزیکی و مدیریت ایمنی  غذا در زنجیره مزرعه تا سفره است. گروه علوم و صنایع غذایی، از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ در دانشکده تغذیه و علوم غذایی احداث شده است.

 

دروس ارائه شده:

 دروس شیمی مواد غذایی ، میکروبیولوژی مواد غذایی ، اصول نگهداری مواد غذایی، بهداشت و مسمومیت های مواد غذایی ، اثر فرایند بر ارزش مواد غذایی و کار آموزی در بخش صنعت  توسط این گروه برای دانشجویان تغذیه در مقطع کارشناسی ارائه می شود.   

   در حال حاضر گروه علوم و صنایع غذایی متولی برگزاری  رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده تغذیه و علوم غذایی می باشد.  شناسائی  و روشهای ارزیابی  مخاطرات غذایی  در جامعه با تاکید بر الگوی مصرف مواد غذایی در جامعه ایرانی مهمترین مباحث مورد بررسی در این رشته تحصیلی است.

این گروه بر گزار کننده دروس مرتبط  با بهداشت مواد غذایی برای سایر گروههای  دانشگاه نیز می باشد.