رفتن به محتوای اصلی
x

ریاست

 

دانشکده تغذیه و علوم غذایی

رئیس دانشکده : دکترسید محمد حسین روحانی

  استادیار گروه تغذیه جامعه

  دانشکده تغذیه و علوم غذایی 

  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

    

   تلفن:37923151-031

   فاکس: 36681378-031       

   ایمیل: sm_rouhani@nutr.mui.ac.ir

 

 

به نام خدا

ورود شما به سايت دانشکده تغذيه و علوم غذايي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان را خوشامد مي‌گويم. دهه آينده دهه پيشرفت و عدالت و گسترش علم و تعميق آن در کشور اعلام شده و انتظار مي رود که دانشگاهها سر دمدار آن باشند. دانشکده تغذيه و علوم غذايي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان که سابق بر اين در قالب گروه تغذيه دانشکده بهداشت فعاليت ميکرد از سال ۱۳۸۹ به عنوان يک دانشکده مستقل مشغول تربيت متخصصين و کارشناسان تغذيه در سطح کشور ميباشد. اين دانشکده جديدالتاسيس دانشگاه علوم پزشکي اصفهان با تلاش اعضاي هيات علمي و دانشجويان خود جزو يکي از بهترين مراکز علمي تربيت متخصصين و کارشناسان تغذيه و علوم غذايي در کشور بوده و همواره تلاش کرده تا در حد مراکز علمي خوب جهان به امر پژوهش و آموزش مشغول باشد. اين دانشکده در حال حاضر داراي سه گروه آموزشي است که مشغول تربيت دانشجو در مقطع کارشناسي رشته تغذيه، کارشناسي ارشد رشته هاي علوم تغذيه، علوم بهداشتي در تغذيه و رشته بهداشت و ايمني مواد غذايي و همينطور دکتري تخصصي تغذيه ميباشد. علاوه بر اشتغال به امر آموزش، اعضاي هيات علمي اين دانشکده شهرت بارزي در امر پژوهشهاي تغذيه و علوم غذايي دارند بطوريکه مقالات حاصل از طرح هاي تحقيقاتي و پايان نامه هاي اين دانشکده در مجلات معتبر آمريکايي و اروپايي به چاپ رسيده است که براي مشاهده آنها ميتوانيد به کارنامه پژوهشي اعضاي هيات علمي دانشکده مراجعه بفرماييد.

 

اعضاي هيات علمي اين دانشکده عضو هيات تحريريه مجلات معتبر داخلي و بين المللي هستندکه از انجمله ميتوان به عضويت اعضاي هيات علمي اين دانشکده در هيات تحريريه مجله رسمي انجمن تغذيه آمريکا و مجله رسمي انجمن تغذيه بريتانيا اشاره کرد. در امر تغذيه باليني نيز علاوه بر حضور در درمانگاهها و کلينيکهاي بيمارستانها، اعضاي هيات علمي اين دانشکده مشغول خدمت رساني به مردم عزيز در سطح کلينيک هاي ويژه دانشگاه در سطح شهر ميباشند.  

 

در حال حاضر در اين دانشکده حدود ۲۰۰ دانشجوي کارشناسي و بيش از ۴۰ دانشجوي کارشناسي ارشد و PhD مشغول فعاليت هستند. اين واحد علمي بر اساس سياست اساسي جمهوري اسلامي ايران آماده برقراري ارتباط علمي با پژوهشگران، مؤسسات و دانشگاههاي داخل و خارج کشور جهت ارتقاء دانش تغذيه و علوم غذايي مي باشد. پيشنهادهاي ارزشمند شما يقيناً ما را در پيشبرد اهداف علمي و پژوهشي موفقتر خواهد کرد. منتظر نظرات شما از طريق آدرس پست الکترونيکي در سايت دانشکده مي باشيم.