رفتن به محتوای اصلی
x

معاونت اداری مالی

 

دانشکده تغذیه و علوم غذایی

 

دکتر زهرا اسفندیاری

معاونت اداری مالی

تلفن: 03137923155

ایمیل:  z.esfandiari@nutr.mui.ac.ir