رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی تغذیه جامعه

گروه تغذيه جامعه(Department of Community Nutrition)

 

 

مدير گروه:

                 دكتر غلامرضا عسگری

 

 

 

 تعريف (Definition)

تغذيه جامعه شاخه‌اي از علم تغذيه است كه طیف وسيعي از موضوعات مربوط به غذا، تغذيه و جامعه را در بر می گیرد. در این علم به نیازها و وضعیت تغذیه افراد، خانواده‌ها وگروههاي خاص سنی، جنسی و شغلی عموما در غالب جمعیتها توجه ویژه ای می شود. این علم به دسترسی عموم مردم به غذای کافی (Food Security) نیز نگاه ویژه ای دارد.

 

چشم انداز (Vision)

 

۱- ارتقا و گسترش مهارتهای دانش آموختگان رشته تغذیه در زمینه خدمات رسانی به گروههای مختلف جمعیتی. ۲- گسترش فرهنگ صحیح تغذیه در استان اصفهان با برگزاری جلسات مرتب آموزشی تغذیه.

۳- ارائه نتایج پژوهشهای مربوط به تغذیه جامعه به نهادهای مرتبط.

 

 

رسالت گروه (Mission)

 

۱-       تربیت نیروی متخصص در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در گرایشهای مختلف رشته تغذیه

۲-       طراحی و اجرای پژوهشهای مرتبط با حوزه تغذیه جامعه و انتشار نتایج حاصله در مجلات معتبر

۳-        تاليف و ترجمه كتب علمي با محوریت تغذيه جامعه جهت افزايش دسترسي دانشجويان و دانش پژوهان به علم روز

۴-       تهيه طرح درس (Course Plan) براي تمام دروس مربوطه در مقاطع مختلف جهت آموزش موثر

۵-        بررسي طرحهاي تحقيقي و پيشنهاد به شوراي آموزشي-پژوهشي دانشكده

۶-       آموزش و راهنمايي دانشجويان جهت انجام پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري

۷-       برگزاري کارگاههاي آموزشي براي دانشجويان و فارغ التحصیلان جهت به روز شدن اطلاعات ایشان

 

فعاليتهاي علمی اعضاي گروه تغذیه جامعه در خارج از دانشكده:

 

-  عضو هيئت تحريريه و جانشین سردبیر مجله J Res Med Sci

- عضو هيئت تحريريه Journal of Nutrition British

-عضو هيئت تحريريهBMC Public Health

-عضو هيئت تحريريه World Journal of Diabetes

- عضو هيئت تحريريه Recent Patent on Food, Nutrition and Agriculture 

-عضو مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی

- ریاست مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی

-  عضو شوراي پژوهشهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-  عضو هيئت مديره هيئت پزشکی ورزشی استان اصفهان

- عضو شوراي پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

- مسئول کمیته تغذیه هيئت پزشکی ورزشی استان اصفهان

- ریاست انجمن تغذيه ايران شاخه اصفهان
- عضو انجمن علمي تغذيه ترویج تغذیه با شير مادر 

- عضو هيئت تحريريه مجله تحقیقات نظام سلامت

- عضویت در انجمن تغذیه امریکا