رفتن به محتوای اصلی
x

تبریک ارتقا رتبه علمی

معاون محترم دانشجویی فرهنگی دانشکده تغذیه و علوم غذایی سرکار خانم دکتر مرضیه کافشانی، ارتقاء مرتبه علمی سرکارعالی را از مرتبه استادیاری به دانشیاری تبریک عرض نموده، موفقیت روز افزون شما را از درگاه ایزد منان خواهانیم.