رفتن به محتوای اصلی
x

رویداد بزرگ جایزه مصطفی – نهم مهرماه 1402 – 1 OCTOBER 2023

  همایش در ساعت 10:25 با حضور مدعوین و شرکت کنندگان در سالن سرو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آغاز بکار کرد . در ابتدای جلسه پس از قرائت قرآن و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی آقای دکتر محمد حسین روحانی ، ریاست محترم دانشکده تغذیه و علوم غذایی ، در سخنان کوتاهی ضمن تشکر از حضور شرکت کنندگان، از سخنران محترم آقای پروفسور shinwari  تقدیر و تشکر نمودند.

در ادامه خانم دکتر حسینی دبیر اجرایی همایش ضمن خیر مقدم به حضار و میهمانان به تشریح اهداف همایش و معرفی رویداد جایزه مصطفی پرداخته و در مورد سوابق علمی و تجارب علمی آقای دکتر shinwari توضیحاتی ارائه دادند.

سپس آقای پروفسور  shinwariبه ایراد سخنرانی پرداختند و ضمن تشکر از دعوت ایشان به ایران، از حضور در ایران ابراز خشنودی کردند و از مهمان نوازی ایرانیان تشکر نمودند . در ادامه به ارائه مطالب علمی در خصوص امنیت غذایی پرداختند .

در پایان سخنرانی ایشان به سؤالات حضار پاسخ دادند و اساتید حاضر در جلسه نظرات و راهکارهای خود را درخصوص مطالب مطرح شده ارائه دادند.