رفتن به محتوای اصلی
x

دفتر توسعه آموزش دانشکده (EDO)

دانشکده تغذیه و علوم غذایی

سرکار خانم دکتر زینب مختاری

مسوول دفتر توسعه آموزش دانشکده (EDO)

 

 

این دفتر با هدف ارتقاء فرآیند یاددهی و يادگيري در دوره هاي آموزشي دانشكده تغذیه و علوم غذایی که هدف آن تربيت نيروي انساني توانمند براي ارايه بهترين خدمات به آحاد جامعه است، فعالیت های خود را در چهار حیطه سازماندهی کرده است:

 

v   ارتقاء فعالیت های یاددهی- یادگیری در آموزش نظری و بالینی

v   برنامه ریزی درسی

v   توانمند سازی اساتید

v   ارزشیابی دانشجو و استاد

 

مراکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی(EDC)  بعنوان مغز متفکر دانشگاه، مسئولیت ارتقای کیفی آموزش را در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کشور بعهده دارندایفای این نقش حساس مستلزم وجود ساز و کار دائمی در دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی است تا فعالیت های توسعه آموزش در تمامی ارکان آموزش دانشگاه تسری یابد. در راستای تحقق اهداف فوق ، به موجب این آئین نامه شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی و دفاتر توسعه آموزش(EDO)  دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی و شرایط ایجاد دفاتر مذکور و نحوه تعامل آنها با مراکز مطالعات بشرح زیر تبیین می گردد.

 

فعالیتهای توسعه آموزش (EDO)

 

درسنامه

 

ارزشیابی

آزمون

ردیف

عنوان

فایل word

فایل pdf

1

دستورالعمل مدیریت علمی و اجرایی آزمون های پیشرفت تحصیلی دانشگاه

word

pdf

2

الگوی آزمون های الکترونیکی دانشگاه

word

pdf

3

فرآیند طراحی آزمون های الکترونیک و غیر الکترونیک

word

pdf

4

شناسنامه آزمون

word

pdf

5

چک لیست میلمن

word

pdf

6

جدول دوبعدی

word

pdf

 

درس

 

برنامه عملیاتی