رفتن به محتوای اصلی
x

تماس با ما (آزمایشگاه)

آدرس آزمایشگاه: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده تغذیه و علوم غذایی

آدرس سایت: nutr.mui.ac.ir

پست الکترونیک:  fdlabiums@nutr.mui.ac.ir

شماره­ های تماس: 

031-36687718

37923152 031

031-37923177

دورنویس: 36681378-031

کد پستی: 8174673461